Regler för annonsering

Dentalmarknadens “tandläkarannonser” är till för att användas av tandläkare eller tandtekniker som är behöriga att ingå avtal.

Dentalmarknadens “Företagsannonser” är till för företag. Dentalmarknaden förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

Juridiska personer
Hobbyverksamheter
Annonsörer som tillverkar varor på beställning
Företagsannonsörer lovar att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

En annons ligger ute i två månader från den dag som annonsen läggs upp av dig som användare såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen inom tvåmånadersfristen.

Du ansvarar själv som användare för att den Information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Dentalmarknaden förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Dentalmarknaden principer och anda.

Missbruk, manipulering eller användande av tjänsten i strid mot Dentalmarknadens regler ger inte rätt till kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering skall ske på svenska

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.